Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
 • Nguyễn Thị Minh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Lương Thi Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn