Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh